V uplynulém období bylo postupováno podle schválené metodiky a plánovaného časového harmonogramu projektu. Práce probíhaly na dílčích cílích C001 - Vyhledat donory technologických znaků pro specifickou kvalitu "Českého piva", C002 - Vyvinout molekulární markery pro specifickou sladovnickou kvalitu pro "České pivo", C003 - Pomocí markery asistované selekce introdukovat geny rezistence ječmene k hlavním houbovým chorobám ve šlechtění odrůd ječmene se specifickou kvalitu pro produkci „Českého piva“. V rámci řešení C001 bylo testováno celkem 94 vzorků genotypů včetně referenčních materiálů, byly nalezeny 3 nové genotypy s kvalitou vhodnou pro „České pivo“. V rámci řešení C002 byl pro charakterizaci vzorků genotypů z C001 použit soubor 43 mikrosatelitních markerů a získané výsledky polymorfismu spojeny s hodnocením sladovnické jakosti a statisticky zpracovány. Nejvíce signifikantním markerem pro indikaci kvality vhodné pro „České pivo“ se ukázal marker Bmag120. Dále byl proveden skríning s markerem HvLac. Výskyt konkrétní alely ovlivňuje zřejmě sladovnickou kvalitu na úrovni exprese genu během sladování. Tento výsledek však bude třeba ještě ověřit v dalších letech řešení projektu. V rámci řešení C003 byly testovány vzorky genotypů z C001 na přítomnost genů rezistence mlo11, Mla a Rph7. Bylo nalezeno celkem 44 donorů genu mlo11, 6 donorů genu Mla a 5 donorů genu Rph7. Dílčí výsledky získané v uplynulém období indikují reálnost dosažení plánovaných výstupů a cílů projektu.

Na začátku roku 2013 došlo ke změně řešitelského týmu SELTON. Na žádost Ing. Libora Stárka a Ing. Lenky Stemberkové byl rozvázán jejich pracovní poměr ve Výzkumném centru SELTON, s.r.o. Jejich pracovní náplň v projektu převzali Ing. Radovan Skala a Ing. Marie Chourová. U společnosti Agrotest fyto, s.r.o. nahradil k 1.1.2013 Ing. Slavoje Palíka, CSc. ve funkci jednatele Dr.Ing. Ludvík Tvarůžek.

Náklady na řešení projektu byly v rámci povolených tolerancí čerpány dle plánu. Projekt bude v roce 2014 pokračovat podle schválené metodiky.