V uplynulém období bylo postupováno podle schválené metodiky a plánovaného časového harmonogramu projektu. Práce probíhaly na dílčích cílích:

Náklady na řešení projektu byly v rámci povolených tolerancí čerpány dle plánu.